Teamontwikkeling

Marije Smit, Lead Centre of Expertise

“Sandra is een flexibele coach is, die makkelijk meebeweegt met de uitdagingen die er liggen. Ons team is nu duidelijk meer in balans”

Marije heeft een lange staat van dienst in de financiële dienstverlening en is in 2020 overgestapt van werkgever. Zij heeft een leidinggevende functie, waarbij ze langzaam maar zeker merkte dat haar persoonlijkheid duidelijk anders is dan die van de mensen in haar team. Dat leverde soms knelpunten op, of situaties waarin teamleden elkaar niet goed begrepen. Marije merkte dat het team niet voldoende effectief was in de een deel van de gevraagde werkzaamheden, met name omdat het hier om een homogeen team gaat. Daarnaast wilde zij haar eigen  communicatie- en gedragsstijl graag beter begrijpen, om zo ook, samen met het team, succesvoller te worden op gevraagde werkzaamheden. Zij kwam daarvoor uit bij Sandra.

Marije:
‘Ik kende Sandra al uit een vorige werksituatie en was nu blij verrast dat ze voor zichzelf is begonnen als business- en leiderschapscoach. Ik wist al dat Sandra een doortastende persoonlijkheid is, die van aanpakken weet en bovendien goed kan luisteren, een belangrijke eigenschap voor een coach wat mij betreft. Daarnaast heeft ze kennis van zaken van grote organisaties en financiële instellingen, wat voor mij een pre was. Mijn vraag was heel concreet; ik merkte namelijk dat ik in mijn team te maken had met gedreven en ervaren professionals, terwijl er toch een lange backlog is. Dus ik wilde de teamvaardigenheden in kaart brengen en ik wilde inzichtelijk maken waarom de backlog zo lang bleef en taken niet af leken te komen, terwijl mijn teamleden wel enorm vaardig waren. Daarnaast wilde ik mijn eigen persoonlijkheidskenmerken afzetten tegen die van mijn teamleden, om zo tot een beter onderling begrip en meer succesvol team te komen.’

‘Sandra ging met ons team aan de slag met een uitgebreide DISC-analyse en daaruit kwam al snel naar voren dat we veel dezelfde persoonlijkheidsstijlen in het team hebben. Dat betekent dat bijna iedereen zich op dezelfde punten focust, maar soms minder slagvaardig is. Mijn eigen persoonlijkheid stond daar eigenlijk bijna lijnrecht tegenover: van nature ben ik vrij daadkrachtig, en ik hou ervan om gestaag naar een resultaat toe te werken, learning by doing. In mijn team zag ik meer persoonlijkheden die eerst een onderwerp helemaal willen uitdenken en afmaken, voordat het gebracht wordt. Door de coaching van Sandra leerde ik onder andere om bepaalde vragen te stellen aan de mensen, waarmee ik ze aan het denken zet om zelf in actie te komen, in plaats van dat ik het doe. Als team hebben we  handvatten gekregen hoe we anders met elkaar om kunnen gaan, iedereen heeft veel over zichzelf ontdekt en vooral ook dat er meer mogelijk is dan ze zelf denken. Het team heeft geleerd om andere, sluimerende vaardigheden bij zichzelf aan te spreken en daar zijn echt verrassende resultaten uitgekomen. Sandra heeft ze in feite een breder pallet van vaardigheden gegeven.’

‘Tijdens dit hele traject heb ik gemerkt dat Sandra een flexibele coach is, die makkelijk meebeweegt met de uitdagingen die er liggen, ook qua tijd. Ze wil jou echt het maximale meegeven, ook als ze ziet dat je er nog niet bent. Dan helpt ze je je potentieel te bereiken. Sandra heeft echt een uitgebreide box met tools daarvoor. Dat zien ook de mensen in mijn team: daar waar teamleden eerst moesten wennen aan intensieve teambuilding en coaching, zie en merk ik dat ze elkaar nu helpen met die aangereikte tools. Door Sandra en de inzichten die ze ons heeft gegeven, is de samenwerking binnen ons team duidelijk veel meer in balans.’