Teamanalyse DISC

De teamanalyse DISC helpt om een beeld te krijgen van de samenstelling van een team. Het laat de (in)effectiviteit van een team zien; welke DISC-voorkeursstijlen zijn er aanwezig en welke stijlen ontbreken. Een teamanalyse DISC kan o.a. dienen als een vertrekpunt bij het verbeteren van de onderlinge communicatie, de samenwerking en bij teamontwikkeling.

Wat is een teamanalyse DISC?

De teamanalyse is een uitgebreid rapport dat samengesteld is aan de hand van de individuele DISC-analyses van de deelnemers. Het geeft inzicht in wat de sterke en ontwikkelpunten zijn van het team, waar ligt de kracht en welke teamrollen worden er al dan niet vervuld?

De teamprofielen geven weer welk gedrag er van nature aanwezig is, de basisstijl, en welk gedrag het team als geheel vertoont, de responsstijl. Vanuit daar kan gekeken worden op welke wijze de teamleden het beste kunnen bijdragen om de teamdoelen te realiseren.

De opbouw van de teamanalyse DISC

De teamanalyse DISC wordt opgemaakt op basis van de DISC-analyses van de teamleden. Het rapport is overzichtelijk, prettig leesbaar en praktisch inzetbaar. Deze rapportage bevat de volgende onderwerpen:

  • Primaire stijloverzicht
  • De 8 teamrollen en hun aandeel in het team
  • Kwaliteiten en ontwikkelpunten team
  • Het teamprofiel
  • Aantekeningen
  • Teamactieplan

De meerwaarde van de teamanalyse DISC

De teamanalyse DISC geeft inzicht in de effectiviteit van een team. Er kan gericht gekeken worden naar de ontwikkelpunten binnen het team. Het geeft handvatten om:

  • Inzicht te krijgen of medewerkers binnen het team op hun plek zitten
  • Teams te ontwikkelen op het gebied van communicatie en samenwerking
  • Leidinggevende inzicht te geven in de wijze waarop aansturing gewenst is
  • Nieuwe medewerkers te selecteren op basis van ontbrekende gedragsstijlen binnen het team.

Teamontwikkeling begint bij bewustwording en zelfinzicht

__________

Ben je geïnteresseerd in het afnemen van een DISC teamanalyse? Laten we kennismaken!
Vraag hier een voorbeeldrapport aan Lees meer over de gedragsanalyse Lees meer over de drijfverenanalyse