Disclaimer voor www.sandra-kok.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.sandra-kok.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan zolang u deze informatie niet misbruikt. Wij gaan er vanuit dat u zelf kunt inschatten wanneer er sprake is van misbruik. Bij twijfel graag toestemming vragen per mail: info@sandra-kok.nl.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling is het niet toegestaan, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling. Hoe vervelend ook, wanneer je deze regel niet naleeft zal het juridische gevolgen hebben.

Geen garantie op juistheid

Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sandra-kok.nl op deze pagina.