Wat is DISC?

DISC is een instrument waarmee gedrag wordt geanalyseerd en op een eenvoudige manier wordt weergegeven. Een DISC profiel bestaat uit vier gedragsstijlen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Ook wel aangeduid met de vier DISC kleuren rood, geen, groen en blauw. Een DISC gedragsanalyse, brengt de persoonlijke gedragsvoorkeuren van een persoon in kaart.

Ieder mens verschilt en vertoont ander gedrag. Het DISC-model geeft op eenvoudige wijze inzicht in verschillende DISC gedragsstijlen.

Het DISC-model is tot stand gekomen door gedragsobservaties van de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston. Hij kwam tot inzicht dat mensen zich langs twee waarneembare assen gedragen

Introvert vs. extravert

De introverte mens haalt energie uit afzondering. Hij heeft de voorkeur aan één op één contact, en heeft vaak een lager tempo in denken en handelen. De extraverte mens haalt energie uit contacten met anderen. De extraverte mens handelt eerst, en denkt daarna. Hij heeft een hoog tempo in handelen en denken.

Rationeel vs. relationeel 

Relationele mensen zijn voelers, ze beslissen met hun hart. Ze zijn meer gericht op de relatie dan op de taak. De rationele denkers beslissen met hun hoofd. Ze zijn meer gericht op de opgave of taak, dan op de relatie.

Door deze twee waarneembare assen te combineren komen we tot 4 kwadranten van gedrag, zoals getoond in de afbeelding hieronder. 

De DISC gedragsstijlen worden aan de hand van 4 factoren gemeten:

D. De D staat voor Dominantie en zegt iets over de manier waarop iemand omgaat met uitdagingen en problemen
I. De I staat voor Invloed en zegt iets over de wijze waarop iemand anderen beïnvloedt en overtuigt
S.De S staat voor stabiliteit en zegt iets over de manier waarop iemand reageert op veranderingen en tempowisselingen
C. De C staat voor Conformisme en zegt iets over de wijze waarop iemand omgaat met regels of procedures.

Doordat iedere kwadrant samen met de factor een kleur vormen wordt dit model ook wel de disc kleurentest genoemd.

Gedragsanalyse en gedragsstijlen

Persoonlijke ontwikkeling begint bij bewustwording. Althans, dat is onze visie. De DISC-gedragsanalyse brengt de unieke DISC gedragsstijl in kaart. De score op elk van de vier DISC-factoren geeft een totaalbeeld en inzicht in de persoonlijke gedragsstijl van de respondent. Vanuit daar kunnen kwaliteiten nog beter benut worden en aandachtspunten verbeterd worden.

In de gedragsanalyse komen verschillende onderwerpen aan bod:

  • Persoonlijke score op elke DISC stijl: De DISC gedragsstijl
  • Natuurlijk gedrag en gedrag onder druk
  • Kwaliteiten en ontwikkelpunten
  • Effectief communiceren met anderen
  • Persoonlijke ontwikkelpunten
  • Gedrag in de werkomgeving