LEGO® SERIOUS PLAY®

If you can build it, you can do it

Over het algemeen biedt LEGO® SERIOUS PLAY® een unieke en krachtige benadering om teams te helpen bij het verkennen, begrijpen en oplossen van complexe problemen, terwijl tegelijkertijd creativiteit, samenwerking en betrokkenheid worden gestimuleerd.

LEGO® SERIOUS PLAY® levert op inspirerende wijze een bijdrage aan een impactvol resultaat. Of het nu gaat om een team- of strategiesessie of individuele coaching; deelnemers zijn positief verrast over de inzichten die ze verzamelen, de inspiratie en creativiteit die los komt en door de (gezamenlijke) besluiten waartoe het proces leidt.  

Waarom LEGO® SERIOUS PLAY®?

Met LEGO® Serious Play® kun je inzichten verzamelen van een ieder, zonder dat ze gehinderd worden door andermans inzichten. Je handen maken wat je bewuste en je onbewuste je ingeeft.  

Drie belangrijke redenen waarom mensen LSP gebruiken:  

Betrokkenheid: Het doorbreekt de normale dynamiek en creëert betrokkenheid. Je betrekt 100% van de mensen gedurende 100% van de tijd.  

Creativiteit: Het helpt mensen dingen anders te zien, ontdekt nieuwe verbindingen en inzichten die leiden tot een meer innovatieve en creatieve uitkomst.  

Samenwerken: Mensen creëren samen oplossingen. Niet alleen is de kwaliteit van dat resultaat beter, maar ze voelen ook een groter eigenaarschap. Dit geeft kracht en resulteert in succesvollere implementaties.  

Hoe wordt er gewerkt?

We werken altijd volgens een bepaalde structuur. Daarin zijn vele variaties mogelijk.  

Je kunt dan denken aan het volgende proces: 

  • Er wordt een vraag of probleem en/of doel neergelegd. Samen toetsen we of de vraag de vraag is, of dat het doel het doel is.  
  • We starten met kennismaken en een warming up.  
  • Vervolgens wordt eerst individueel gebouwd zodat iedereen een eigen unieke bijdrage kan leveren aan het geheel, het vraagstuk, het team en/of de organisatie. 
  • Na iedere stap leggen we de beelden vast.  
  • De volgende stap is het delen in de groep van de verhalen die horen bij de modellen. Waar staan ze (metaforisch) voor? Daarna volgt het samenvoegen van de bouwwerken zodat er één gezamenlijk verhaal ontstaat. 
  • Nadat er gebouwd is in het verlengde van een bepaald vraagstuk en de verhalen zijn gedeeld, vindt er reflectie plaats op het proces en wordt samen bijvoorbeeld bepaald welke waarden, sterktes en zwaktes hieruit zijn te destilleren. Ook wel leidende principes genoemd. Vanuit de leidende principes kan richting worden gegeven aan jezelf en aan een groep. 
  • Als afsluiting wordt getoetst of dat wat we hebben bedacht zowel goed voor anderen als voor onszelf is. 

De mogelijkheden 

De LSP methode is inspirerend op zichzelf staand én daarnaast uitstekend te koppelen aan alles wat ik al inzet aan hulpmiddelen en skills: o.a. DISC en drijfveren, Systemisch werk en NLP. 

Wil jij ook weten welke praktische oplossingen in LEGO® stenen verborgen liggen voor jou, je team en je organisatie? Informeer dan naar de mogelijkheden om LEGO® SERIOUS PLAY® in te zetten. Dit kan de vorm hebben van bijvoorbeeld teamontwikkeldag, van een teambuildingsdag of een inspiratieonderdeel van een dagprogramma.  

Je kunt ook met elkaar op een andere en creatieve manier kijken naar een terugkerend probleem om tot de goede inzichten en acties te komen. Vanuit ieders perspectief.  

LEGO® SERIOUS PLAY® en DISC zijn beide krachtige instrumenten voor teamontwikkeling. Het combineren van deze methoden kan een allesomvattende benadering bieden om teams te helpen bij het verbeteren van communicatie, samenwerking en begrip van elkaars sterke punten en voorkeuren.

Wil je meer weten over DISC? Klik dan hier