Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling

Monique van Luyk-Stevense
HR & Facilitair manager bij MZA (Molenaar Zwarthoed Adviseurs)

‘Sandra’s palet is zo groot, je kunt voor verschillende vraagstukken bij haar terecht.’

Monique zocht oorspronkelijk een coach voor een collega en voor de particuliere relatiebeheerders van MZA.  Dat klikte zo goed, dat ze ook een individueel coachingstraject bij Sandra heeft gevolgd.

Monique: ‘Tijdens mijn gesprek met Sandra over coaching van een collega, werd ik zo getriggerd door haar aanpak en persoonlijkheid, dat ik haar ook vroeg om mij te coachen. Mijn directe vraag was om begeleiding te krijgen om mijn collega’s beter te kunnen coachen. Tijdens het coachingstraject met Sandra, kreeg ik beter inzicht in mijn eigen gedrag. Aan de hand van een paar simpele vragen maakte Sandra mij bewust van het gedag dat ik altijd in de verdediging schiet. En, wat belangrijker is, ze gaf me de tools om dit mechanisme te herkennen en anders in te steken. Sandra leerde me om beter naar mezelf te kijken, ze opende me echt de ogen.’

Voor Monique had dat inzicht een grote positieve invloed op haarzelf. Maar hoe implementeer je dat ‘nieuwe’ gedrag?

Monique: ‘Het mezelf verdedigen heb ik achter me gelaten, onder andere door een briljante tip van Sandra. Zij zegt: ‘Ontvang de reactie (kritiek) die je van een ander krijgt, op je hand, en vraag je af of die reactie of dat commentaar aan jou persoonlijk is. Dat geeft je een moment voor het voeren van een innerlijke dialoog en van een ‘afstand’ te bekijken wat er precies wordt gezegd. Je reactie is veel milder van aard en veel effectiever. ‘
En hoe zorg je er vervolgens voor dat er een antwoord komt dat helder is voor je gesprekspartner?’ Die ene kleine tip, die heeft me zo enorm geholpen. Mijn gesprekken met collega’s zijn nu veel meer open.’

‘Persoonlijke ontwikkeling vind ik enorm belangrijk. Ik vind ook dat je nooit uitgeleerd bent, niet als mens en niet in je functie. Hoe fijn is het dan om met een professionele coach te kunnen spiegelen. Hoe krijg je bijvoorbeeld andere resultaten, een andere interactie met je omgeving? Door de coaching van Sandra sta ik meer onbevangen tegenover collega’s met een andere communicatiestijl dan de mijne. En realiseer ik me eens te meer dat iedereen zijn of haar eigen drijfveren heeft. Na de coaching van Sandra lukt het mij veel beter om anders te kijken naar en te reageren op de mensen om mij heen, zonder van tevoren al een blauwdruk in mijn hoofd te hebben van ‘hoe het wel zal gaan.’

Oorspronkelijk was de vraag van Monique richting Sandra natuurlijk vooral gericht op coaching van anderen. Hoe kwam dat tot stand?

Monique: ‘Een deel van ons personeel werd al getraind door buro Togethr. Toen ik met hen over onze uitdagingen sprak, raadden zij mij coaching door Sandra aan. Waar het mij niet lukte om de gesprekken hierover anders aan te vliegen, lukte dat Sandra wel. Door Sandra’s coaching kwam er meer rust en tijdens het coachingstraject leerden collega’s van Sandra bepaalde tools en gesprekstechnieken, waardoor moeilijke vraagstukken eenvoudiger kunnen worden aangevlogen. Zowel wij als individuen als het team is door die coaching echt gegroeid.

En wat maakt nu dat Sandra zo goed past bij jullie bedrijf?
‘Sandra is iemand die echt opvalt bij binnenkomst, je kan niet om haar persoonlijkheid heen. Dat weet ze heel goed in te zetten en verbinding te maken: het lukt haar om jou antwoorden te geven op je vragen en je aan het denken te zetten, zonder dat je het gevoel hebt in een bepaalde positie gedwongen te worden. Zij heeft het team bijvoorbeeld ook doen inzien dat je prima met elkaar hetzelfde doel kan hebben, terwijl je dat toch allemaal anders benadert, vanuit je eigen drijfveren. En dat dat prima is. Dat inzicht binnen in een team, in elkaars drijfveren en communicatiestijlen, is heel waardevol. Met Sandra als coach, maken we met elkaar de mentale omslag naar de toekomst als bedrijf: we willen de komende jaren flink groeien en daar is een andere mindset voor nodig. Sandra brengt ons naast de training en coaching een stuk verandermanagement.’

Monique: ‘Tot slot wil ik zeggen dat Sandra voor mij een coach is die heel toegankelijk is. Ze is niet dwingend, maar ze laat je wel nadenken. Daarbij gebruikt ze simpele, heldere tools. Ze schakelt ook snel op nieuwe situaties. Haar drijfveer is echt om de ander te helpen een betere versie van zichzelf te worden.

Ik gun iedereen zijn eigen Sandra. Zij is gewoon op meerdere vlakken goed, het palet van wat ze kan is zo groot. En dat geldt zowel op persoonlijk niveau, als op team niveau als bij bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding. Je kunt eigenlijk vrijwel altijd bij Sandra terecht.‘

Monique.vanluyk@mza.nl